Právě si prohlížíte Nedostatek času: Mýtus nebo Realita?

Nedostatek času: Mýtus nebo Realita?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuMindset

Znáte ten pocit, kdy vám čas doslova protéká mezi prsty, a vaše snaha cokoli plánovat natož čas nějak efektivně řídit, se zdá být naprosto neúčinná? Přemýšleli jste někdy, proč se to děje? Důvodem není vaše slabé plánování, nebo snad nedostatečná znalost time managementových technik, ale váš vztah k času a myšlenky, které o čase máte. Co kdyby se čas stal vaším přítelem a ne naopak?

Nedostatek času: Je to i vaše realita?

Klíčovým problémem je to, že zůstáváte uvězněni v myšlení nedostatku času. Neúprosně se snažíte stíhat víc a víc během dne, protože vaše mysl vám našeptává, že času je málo. Tělo pak všechny ty emoce spojené s tímto nedostatkem prožívá. Všechny vaše další volby, chování, vše vede k dalšímu nestíhání (a jiným časovým potížím). Tím si potvrdíte vaši realitu nedostatku času.

Co je pravá podstata nedostatku času?

Nedostatek času není o neschopnosti zvládnout time management techniky, ale o vědomých i nevědomých vzorcích, které vás drží v zajetí tohoto negativního myšlení. Není to vaše chyba. Nedostatek času je celospolečensky zakořeněný hluboký vzorec. Každý přeci nemá čas, tak je to normální, nebo ne? Odpověď nechám na vás. Vy si můžete zvolit svou novou realitu. Realitu časové svobody.

Jak vystoupit z kruhu nedostatku času?

Myšlení nedostatku času vás zkrátka „nutí“ jednat a zažívat takové emoce, kdy se časem cítíte doslova svázaní. Tento kruh se pak neustále opakuje, dokud se nerozhodnete vědomě z tohoto vystoupit. A prvním krokem je právě “uvědomění”. Být si vědomi svých myšlenek, které o čase máte, svých emocí, svého chování. A také toho, čemu svůj čas věnovat chcete a čemu ne.

Limitující vzorce o čase (Time limiting beliefs)

To, co vás bude stahovat zpět do kruhu nedostatku času, jsou často různé nevědomé nebo nepodporující vzorce, které vám brání žít život takový, po jakém skutečně toužíte.

Mým cílem je pomoci vám tyto vzorce odhalit a přenastavit je tak, abyste z tohoto kruhu mohli vystoupit. Chci vás inspirovat, že časová svoboda není něco, co nastane “až jednou”, ale stav, který můžete začít žít už velmi brzy.

Zahlcená mysl: Nejsilnější nepřítel?

Pocity jako je stres, úzkost a frustrace, umí spolehlivě vyvolat zahlcená mysl. Věřím, že v dnešní době je naprosto klíčové umět se zahlcením pracovat. Ať už s tím krátkodobým, tak s dlouhodobým.

Naučím vás, jak vystoupit ze stavu zahlcení a díky zklidněné mysli vidět nové možnosti, plně se koncentrovat a nenajet na emoční vlnu nedostatku času.

Žádná nebo nejasná vize

Taky často slýcháte, že vše je o prioritách? A taky vám přijde, že stanovit jednu jedinou prioritu je prostě nemožné? Protože vždycky do toho “něco důležitějšího” přijde?

Důvodem může být chybějící nebo nejasná osobní či pracovní vize. Udělat si jasno v tom, kam směřujete a jaký život chcete žít, je základní stavební kámen vaší časové svobody. Jakmile vám toto bude jasné, priority se začnou ukazovat samy.

Připraveni na změnu?

Nedostatek času tedy není o jeho nesprávném řízení, ale především o vztahu a o myšlenkách, které k času máme. Z kruhu nedostatku času, který tvoří právě naše myšlenky, emoce, chování a vnímaná realita, lze vědomě vystoupit. Jste na to připraveni?

Pokud je vaše odpověď jasné “ANO”, pak vás zvu na nabídku svých služeb TUDY>>>